Kernwaarden

Alle kernwaarden vinden hun oorsprong in de tradities en ervaringen waarmee Konot zich verbonden voelt. Door te leren nadenken en communiceren vanuit deze tradities en ervaringen, kunnen we samenhang en richting ontwikkelen. Het biedt een mogelijkheid tot perspectief in buitengewone omstandigheden, tot het vertellen van verhalen en tot het hanteren van rituelen.

Betrokkenheid

We streven naar samenwerking, verbinding, en verbondenheid. De relatie met de kinderen, hun ouders en collega’s staat centraal. We doen ons best om het grotere geheel te blijven zien, ons in anderen te verplaatsen en in moeilijke situaties bereikbaar te zijn voor kinderen, collega’s en ouders.

Openheid

We willen open en duidelijk communiceren. We luisteren actief naar elkaar, passen hoor en wederhoor toe, zijn ons bewust van non-verbale gedragingen en staan open voor andere standpunten. We delen onze kennis en kunde met elkaar en met andere betrokken partijen.

Dynamiek

Door onze professionele, kritische, reflectieve en proactieve houding voeden we de intrinsieke motivatie om ons te blijven ontwikkelen.

Vertrouwen

Door vertrouwen te geven en te krijgen worden we gestimuleerd om afspraken en regels helder te formuleren en na te leven. Het vraagt een positieve houding ten aanzien van onszelf, de ander en de organisatie. Voor de nuance kunnen relativering en humor belangrijk zijn. Vertrouwen is een onvoorwaardelijke, essentiële en intentionele basisvoorwaarde voor elke plek waar mensen samenwerken.

Respect

We hebben verwondering over de ander en diens levensbeschouwing en -houding en stellen zo nodig ook kritische vragen. Dit vraagt om een veilig klimaat, een kwetsbare opstelling, integriteit, inlevingsvermogen en het creëren van ruimte voor de inbreng van anderen.