Beleid

Om 'leren voor jouw toekomst' goed vorm te geven, is het van belang het beleid af te stemmen op verwachte veranderingen. Dat vergt de nodige flexibiliteit, want landelijk, regionaal en lokaal doen zich voortdurend nieuwe trends en ontwikkelingen voor binnen het onderwijs. Van demografische ontwikkelingen tot ‘passend onderwijs’ en van toenemende autonomie voor schoolbesturen tot het ontstaan van brede scholen of onderwijsgemeenschappen. Daarnaast is het voor Konot van belang op een eigentijdse manier vorm te blijven geven aan onze katholieke identiteit.

Op basis van de Konot-beleidsdoelen formuleren de 22 scholen hún doelen, die door de leerkrachten dan weer worden vertaald naar groepsniveau. Er wordt dus op elk niveau binnen de organisatie gewerkt aan de doelstellingen.