Bestuur en RvT

College van Bestuur en Raad van Toezicht: wie doet wat?

Goed bestuur is essentieel voor het functioneren van de stichting en de scholen. Goed bestuur bestaat in de basis uit samenwerking, vertrouwen, het afleggen van verantwoording en controle.

De Raad van Toezicht staat het College van Bestuur met advies bij en houdt toezicht op het bestuur en het beleid. Ook ziet de Raad erop toe dat het College van Bestuur regelmatig rapporteert aan de Raad van Toezicht over verschillende vastgestelde onderwerpen.

 

In de Raad van Toezicht hebben zitting:

Mark Vos                      -  voorzitter

Christian Huiskes        -  vice-voorzitter

Frederique Prins          -  lid

Hans oude Engberink  - lid

Jan-Hein oude Voshaar-  lid

 

Wat doet het Konotberaad?

Het Konotberaad, het managementoverleg van Konot, is een adviesorgaan voor het College van Bestuur en vervult een belangrijke functie bij de beleidsvorming van de stichting. Het gaat daarbij om beleid dat schooloverstijgend is, bijvoorbeeld wanneer het gaat om het vaststellen van nieuwe beleidsplannen. Alle directeuren zijn lid van en nemen deel aan het Konotberaad. De voorzitter van het Konotberaad is een lid van het College van Bestuur.

 

Frank Nijhuis

voorzitter CvB