Stichting Katholiek Onderwijs Noord Oost Twente     
Dynamiek
dynamiek
Respect
respect
Vertrouwen
vertrouwen
Openheid

openheid

Betrokkenheid

betrokkenheid

Scholen

Goed onderwijs

We bieden onze leerlingen op de 22 Konotscholen goed onderwijs. De scholen worden door de inspectie als goed beoordeeld. Dit niveau bewaken we en tegelijkertijd kijken we voortdurend of er nog verbeteringen mogelijk zijn. Daarnaast blijven we bij de les als het gaat om de ontwikkelingen in het onderwijs.

Werkdomeinen

We hebben een aantal werkdomeinen benoemd; onderwijs, kwaliteit, identiteit/levensbeschouwing, personeel, financiën en huisvesting. Stafmedewerkers ondersteunen de scholen gericht en informeren en adviseren het College van Bestuur. Waar nodig laten we ons adviseren en bijstaan door professionals buiten onze organisatie. Zo zorgen we ervoor dat onze scholen in elk opzicht goed functioneren en zich blijven ontwikkelen.

Verbondenheid

Konot biedt ruimte aan de personeelsleden om kennis te delen en samen te werken. Dit komt de professionaliteit van de scholen en de persoonlijke ontwikkeling van ons personeel ten goede. Hierbij hebben we het model van een transparant lerende organisatie voor ogen. De sterke onderlinge verbondenheid is ook zichtbaar in de manier waarop de schooldirecteuren samenwerken.

Eigenheid

Binnen de stichting wordt gewerkt vanuit gezamenlijkheden tussen de scholen. Tegelijkertijd is er ruimte voor eigenheid. Hoewel de basis gelijk is, verschilt de manier waarop er met de katholieke identiteit wordt omgegaan. Het onderwijzend personeel is in het bezit van het certificaat ’godsdienst en levensbeschouwing’. Zo kunnen leerkrachten goed voorbereid met de leerlingen nadenken en praten over levensvragen, tradities en ervaringen. Vorm geven aan identiteit wordt op deze manier verbreedt van lessen levensbeschouwing naar een manier van omgaan en communiceren over belangrijke levensvragen.